Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.rollinn.pl

1. Przedsiębiorca

Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.rollinn.pl jest BATER-POL-BIS WOJCIECH GNYSZKO z siedzibą w 03-736 Warszawa ul.Ząbkowska 23/25/30.NIP 524-101-24-15, Regon 010804587 (zwana dalej Sprzedającym bądź Sklepem), adres email: biuro@whitesport.pl

2. Zasady działania sklepu internetowego

Sklep prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą (Kupującym), a Sklepem (Sprzedającym).

3. Zamawianie towarów

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.rollinn.pl przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Zamówienia realizowane są w dni robocze.

3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

3.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.

3.4.Każde złożone przez Klienta zamówienie potwierdzone zostanie w ciągu 24 godzin wiadomością, wysłaną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.

3.5. W przypadku braku potwierdzenia ze strony Sklepu, wskazany jest kontakt mailowy (biuro@whitesport.pl) lub telefoniczny (tel. 600 411 663).

3.6.W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

4. Ceny

Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Sklep zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

5. Sposoby płatności

5.1. Płatność za zamówiony towar odbywa się – według wyboru Klieta – za pomocą:

a. Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

b. Płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy: BATER-POL-BIS Wojciech Gnyszko, ul. Ząbkowska 23/25  30, 03-736 Warszawa, Santander Bank Polska, Numer konta: 61 1090 1870 0000 0001 0799 1153 

 

5.2. Zapłata powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

6. Realizacja i dostawa zamówienia

6.1. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu – w przypadku przesyłki opłacanej przy odbiorze. W przypadku płatności online – po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Spółdzielni. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, wysłany zostanie do Klienta w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania zapłaty na koncie.

6.2. Dostarczanie zamówień odbywa się – według wyboru Klienta – za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź In Post Paczkomaty Poczty Polskiej S.A. Dostawy realizowane są jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6.3. Koszt dostawy towaru pokrywa Kupujący.

6.4.Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności:

a) w przypadku zakupów powyżej 599 zł wysyłka In Post 0 zł.

b) w przypadku dostawy  kurierem i płatności online wynosi 15 zł brutto.

c) w przypadku dostawy kurierem i płatności przy odbiorze wynosi 20 zł brutto.

d) w przypadku przesyłki In Post Paczkomaty płatność online wynosi 15 zł brutto.

e) w przypadku przesyłki  In Post Paczkomaty i płatności przy odbiorze wynosi 20 zł brutto.

f) w przypadku odbioru osobistego wynosi 0 zł

 

6.5. Do każdego zakupionego towaru dołączony zostanie paragon fiskalny lub faktura VAT. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.

7. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

7.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.Warunkiem uwzględnienia zwrotu na tej podstawie jest złożenie przez Klienta, przed upływem ww. terminu oświadczenia na piśmie oraz odesłanie towaru na adres: SKLEP SPORTOWY, ul. Ząbkowska 22/24/26 lok.145, 03-735 Warszawa. PROSIMY o dołożenie do przesyłki dowodu sprzedaży, paragon fiskalny, bądź fakturę VAT.

7.2. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania.Opakowanie producenta musi być w stanie niezmienionym.

7.3. Klient otrzyma zwrot ceny za towar na wskazany numer rachunku bankowego w ciągu 7 dni od otrzymania zwrotu na wskazany adres Sklepu.

7.4. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.

7.5. Nie odbieramy przesyłek wysłanych za pobraniem, przesyłek wysłanych do punktu odbioru lub do paczkomatu.

8. Reklamacje

8.1. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z umową. Reklamację można złożyć drogą mailową (e-mail: biuro@whitesport.pl) bądź pocztową na adres Sklepu.

8.2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 30 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany stan magazynowy), zwróci cenę wadliwego towaru.

8.3. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

9. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

9.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.

9.2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania oraz usuwania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

10. Zmiana Regulaminu

10.1.Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

10.2.Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

10.3..Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

10.4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Korzystanie ze sklepu internetowego www.whitesport.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

11.2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. (Dz.U. nr 22 poz.271).

11.3. Kupujący może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem zakładki „Regulamin”, zamieszczonej na stronie sklepu – www.rollinn.pl oraz pobrać jego treść i sporządzić wydruk.